Lịch bay Jetstar

1223

Lịch bay 2016

Hành trình  Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh  Ngày khai thác 
QUỐC TẾ 
Hà Nội (HAN)-BangKok (BKK) VJ901 13:15 15:05 Hằng ngày
BangKok (BKK)-Hà Nội (HAN) VJ902 16:10 18:00 Hằng ngày
Hà Nội (HAN)-Seoul (ICN) VJ960 1:45 5:55 Hằng ngày
Seoul (ICN)-Hà Nội (HAN) VJ961 6:55 12:00 Hằng ngày
Hồ Chí Minh (SGN)-BangKok (BKK) VJ801 11:30 13:00 Hằng ngày
VJ803 17:15 18:45 Hằng ngày
BangKok (BKK)-Hồ Chí Minh (SGN) VJ802 14:00 15:30 Hằng ngày
VJ804 19:45 21:15 Hằng ngày
Hồ Chí Minh (SGN)-Singapore (SIN) VJ811 9:00 11:00 Hằng ngày
VJ813 13:55 15:55 Hằng ngày
Singapore (SIN)-Hồ Chí Minh (SGN) VJ812 12:00 14:05 Hằng ngày
VJ814 16:55 19:00 Hằng ngày

Lịch bay 2015

 

HÀNH TRÌNH SỐ HIỆU CHUYẾN BAY GIỜ  KHỞI HÀNH GIỜ ĐÁP NGÀY KHAI THÁC
HỒ CHÍ MINH (SGN)-TAIPEI (TPE) VJ840 14:30 17:55 Thứ  2, 3, 4, 6, chủ nhật
HỒ CHÍ MINH (SGN)-SINGAPORE (SIN) VJ811 8:55 12:00 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-BKK VJ801 11:30 13:00 Hằng ngày
VJ803 16:30 18:00 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-BKK VJ901 13:10 15:00 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-SEOUL VJ960 1:45 7:55 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-SIEM REAP (REP) VJ931 17:15 19:05 Hằng ngày
ĐÀ NẴNG (DAD)-CẦN THƠ (VCA) VJ702 12:30 14:00 Thứ 3, 5, 7
ĐÀ LẠT (DLI)-VINH (VII) VJ713 10:15 11:50 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
HÀ NỘI (HAN)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ495 11:25 13:05 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-CAM RANH (CXR) VJ471 10:00 11:50 Hằng ngày
VJ473 15:00 16:50 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ501 7:15 8:30 Hằng ngày
VJ503 7:55 9:10 Hằng ngày
VJ507 10:25 11:40 Hằng ngày
VJ515 15:15 16:30 Hằng ngày
VJ517 18:55 20:10 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ481 7:30 9:20 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-PHÚ QUỐC (PQC) VJ451 11:50 14:00 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
HÀ NỘI (HAN)-CẦN THƠ (VCA) VJ461 11:00 13:10 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ352 15:20 16:20 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-CAM RANH (CXR) VJ340 12:05 13:05 Hằng ngày
VJ342 19:20 20:20 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ102 6:20 7:35 Hằng ngày
VJ104 7:15 8:30 Hằng ngày
VJ108 10:40 11:55 Hằng ngày
VJ112 14:35 15:50 Thứ 5 ,7
VJ114 15:30 16:45 Hằng ngày
VJ120 19:05 20:20 Hằng ngày
VJ122 20:35 21:50 Hằng ngày
VJ124 20:50 22:05 Hằng ngày
VJ126 21:10 22:25 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ330 11:25 12:15 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HÀ NỘI (HAN) VJ150 5:55 8:00 Hằng ngày
VJ152 6:30 8:35 Hằng ngày
VJ156 7:45 9:50 Hằng ngày
VJ160 8:45 10:50 Hằng ngày
VJ164 10:25 12:30 Hằng ngày
VJ166 11:00 13:05 Hằng ngày
VJ168 11:55 14:00 Hằng ngày
VJ172 13:10 15:15 Hằng ngày
VJ174 14:10 16:15 Hằng ngày
VJ176 14:20 16:25 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ178 14:50 16:55 Thứ 2 ,4, 6
VJ180 15:20 17:25 Hằng ngày
VJ184 17:50 19:55 Hằng ngày
VJ186 18:20 20:25 Hằng ngày
VJ188 18:30 20:35 Thứ 5 ,7
VJ190 19:10 21:15 Thứ 3, 5, 7
VJ192 19:50 21:55 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ194 20:15 22:20 Hằng ngày
VJ196 21:15 23:20 Hằng ngày
VJ198 21:55 0:00 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HẢI PHÒNG (HPH) VJ280 6:50 8:50 Hằng ngày
VJ282 10:05 12:05 Hằng ngày
VJ284 14:50 16:50 Hằng ngày
VJ286 19:15 21:15 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HUẾ (HUI) VJ302 6:45 8:05 Hằng ngày
VJ304 9:15 10:35 Hằng ngày
VJ306 18:35 19:55 Hằng ngày
VJ308 20:15 21:35 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-PHÚ QUỐC (PQC) VJ320 7:05 8:05 Hằng ngày
VJ322 11:15 12:15 Hằng ngày
VJ324 17:20 18:20 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-THANH HÓA (THD) VJ360 9:00 10:55 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-QUY NHƠN (UIH) VJ310 14:45 15:55 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-VINH (VII) VJ270 5:45 7:30 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
VJ270 10:05 11:50 Thứ 2 ,4, 6
VJ274 14:15 16:00 Hằng ngày
VJ276 16:25 18:10 Hằng ngày
TAIPEI (TPE)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ841 18:30 21:55 Thứ  2, 3, 4, 6, chủ nhật
SINGAPORE (SIN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ812 13:00 14:05 Hằng ngày
BKK-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ802 9:15 10:45 Hằng ngày
VJ804 14:00 15:30 Hằng ngày
BKK-HÀ NỘI (HAN) VJ902 16:10 18:05 Hằng ngày
SEOUL-HÀ NỘI (HAN) VJ961 11:05 14:10 Hằng ngày
SIEM REAP (REP)-HÀ NỘI (HAN) VJ932 20:15 22:05 Hằng ngày
CẦN THƠ (VCA)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ701 14:35 16:05 Thứ 3, 5, 7
VINH (VII)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ712 8:05 9:40 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
BUÔN MA THUỘT (BMV)-HÀ NỘI (HAN) VJ496 16:55 18:35 Hằng ngày
CAM RANH (CXR)-HÀ NỘI (HAN) VJ472 12:25 14:15 Hằng ngày
VJ474 17:25 19:15 Hằng ngày
ĐÀ NẴNG (DAD)-HÀ NỘI (HAN) VJ502 8:10 9:25 Hằng ngày
VJ504 9:05 10:20 Hằng ngày
VJ506 9:45 11:00 Hằng ngày
VJ516 17:05 18:20 Hằng ngày
VJ518 20:45 22:00 Hằng ngày
ĐÀ LẠT (DLI)-HÀ NỘI (HAN) VJ482 12:50 14:40 Hằng ngày
PHÚ QUỐC (PQC)-HÀ NỘI (HAN) VJ452 14:35 16:45 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
CẦN THƠ (VCA)-HÀ NỘI (HAN) VJ462 13:50 16:00 Hằng ngày
BUÔN MA THUỘT (BMV)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ353 13:40 14:40 Hằng ngày
CAM RANH (CXR)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ341 13:40 14:40 Hằng ngày
VJ343 20:55 21:55 Hằng ngày
ĐÀ NẴNG (DAD)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ103 6:35 7:50 Hằng ngày
VJ105 8:10 9:25 Hằng ngày
VJ107 9:05 10:20 Hằng ngày
VJ113 12:15 13:30 Hằng ngày
VJ115 12:30 13:45 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ119 16:25 17:40 Thứ 5, 7
VJ121 16:55 18:10 Thứ 3, 5, 7
VJ123 17:20 18:35 Hằng ngày
VJ127 21:00 22:15 Hằng ngày
VJ129 22:25 23:40 Hằng ngày
ĐÀ LẠT (DLI)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ331 9:55 10:45 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ151 6:00 8:05 Hằng ngày
VJ153 6:30 8:35 Hằng ngày
VJ157 8:35 10:40 Hằng ngày
VJ159 9:10 11:15 Hằng ngày
VJ165 11:50 13:55 Thứ 2 ,4, 6
VJ169 13:40 15:45 Hằng ngày
VJ171 14:35 16:40 Hằng ngày
VJ173 15:05 17:10 Hằng ngày
VJ175 15:50 17:55 Hằng ngày
VJ177 16:35 18:40 Hằng ngày
VJ179 17:05 19:10 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ181 17:30 19:35 Hằng ngày
VJ183 18:00 20:05 Hằng ngày
VJ185 18:30 20:35 Hằng ngày
VJ187 19:10 21:15 Hằng ngày
VJ191 20:30 22:35 Hằng ngày
VJ193 21:00 23:05 Hằng ngày
VJ195 21:10 23:15 Thứ 5, 7
VJ197 21:50 23:55 Thứ 3, 5, 7
VJ199 22:50 0:55 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
HẢI PHÒNG (HPH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ281 9:25 11:25 Hằng ngày
VJ283 12:40 14:40 Hằng ngày
VJ285 17:25 19:25 Hằng ngày
VJ287 21:50 23:50 Hằng ngày
HUẾ (HUI)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ303 8:40 10:00 Hằng ngày
VJ305 11:10 12:30 Hằng ngày
VJ307 20:30 21:50 Hằng ngày
VJ309 22:10 23:30 Hằng ngày
PHÚ QUỐC (PQC)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ321 8:45 9:45 Hằng ngày
VJ323 12:55 13:55 Hằng ngày
VJ325 18:55 19:55 Hằng ngày
THANH HÓA (THD)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ361 11:45 13:40 Hằng ngày
QUY NHƠN (UIH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ311 16:30 17:40 Hằng ngày
VINH (VII)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ271 12:25 14:10 Hằng ngày
VJ273 16:40 18:25 Hằng ngày
VJ275 18:45 20:30 Hằng ngày

Lịch bay Từ 26/10/2014 đến 31/12/2014

Lịch bay Jetstar
4 (80%) 1 vote